ADDRESS :2-23 Tuku, Shui Hsiu Village. Yen Shui Township, Tainan County, Taiwan, R.O.C.
TEL :06-6529543
FAX :06-6534028
Contact person :Johnny Chan
E-mail johnny.chan@shinih.com